تبلیغات
خانه فیلم ایرانی هندی09304352919 - مطالب ابر هندی قدیمی
 
خانه فیلم ایرانی هندی09304352919
دانلودوفروش فیلمهای هندی وایرانی قدیمی09304352919
چهارشنبه 12 خرداد 1395
 

 

 

 

 

فیلمهای هندی قدیمی دوبله

 

 

سینمای کلاسیک هند

 

فیلمهای هندی ذیل همه دوبله فارسی

 

وباموزیک ویدیو میباشد

 

همه فیلمها نسخه DVDمیباشد

 

وقیمت هرفیلم رویDVD معمولی(۴گیگ)

 

سه هزارتومان نیز میباشد

 

وسفارش کمترازپنج فیلم پذیرفته نمیشود

 

لطفا جهت خرید ودادن شفارش با شماره

 

 تلفن 09304352919تماس

 

حاصل نمایید

 

وخرید بالای 10فیلم ازفیلمهای ذیل یک

 

فیلم به انتخاب خودتان از ما هدیه بگیرید

 

 

 

1- آه......3000تومان........(1DVD)

 

هندی آه

 

 

 

2- آدمی........4000تومان..........(2DVD)

 

آدمی هندی

 

 

3-آقای 420......3000تومان........(1DVD)

 

آقای 420 هندی

 

 

 

4-امر-اکبر-آنتونی....3000تومان.....(1DVD)

 

امراکبرآنتونی. .هندی

 

 

 

5-آنسوی رودخانه......3000تومان........(1DVD)

 

آنسوی رودخانه

 

 

 

6-آواره......3000تومان........(1DVD)

 

آواره هندی

 

 

 

7-بازیچه......3000تومان........(1DVD)

 

بازیچه هندی

 

 

 

8-بیا در آغوشم......3000تومان........(1DVD)

 

بیادرآغوشم هندی

 

 

 

 

 

9-قدرت وایمان......3000تومان........(1DVD)

 

قدرت وایمان هندی دوبله

 

 

 

10-کولی......3000تومان........(1DVD)

 

کولی هندی

 

 

 

11ده مال من شهرمال تو..3000تومان...(1DVD)

 

ده مال من شهرمال تو هندی

 

 

 

12-دل......3000تومان........(1DVD)

 

دل هندی

 

 

 

13-دوبرادر......3000تومان........(1DVD)

 

دو برادر هندی

 

 

 

14-دوبیگانه......3000تومان........(1DVD)

 

دو بیگانه هندی

 

 

 

15-دختررویایی......3000تومان........(1DVD)

 

دختر رویایی هندی

 

 

 

16-دروغگوی بزرگ......3000تومان........(1DVD)

 

دروغگوی بزرگ

 

 

 

17-اسم من دلقکه......3000تومان........(1DVD)

 

اسم من دلقکه هندی

 

 

 

18- قانون......3000تومان........(1DVD)

 

قانون هندی

 

 

 

19-حلال و حرام......3000تومان........(1DVD)

 

حلال وحرام هندی

 

 

 

20-جان من......3000تومان........(1DVD)

 

جان من هندی

 

 

 

21-جانی دشمن......3000تومان........(1DVD)

 

جانی دشمن هندی

 

 

 

22-جدایی دوعشق......3000تومان........(1DVD)

 

جدایی دو عشق هندی

 

 

 

23-لیلی ومجنون......3000تومان........(1DVD)

 

لیلی ومجنون هندی

 

 

 

24-مادر هند......3000تومان........(1DVD)

 

مادر هند هندی

 

 

 

25-مرد........3000تومان..........(1DVD)

 

مرد هندی

 

 

 

26-میلی......3000تومان........(1DVD)

 

میلی هندی

 

 

 

27-میان دو عشق......3000تومان........(1DVD)

 

میان دو عشق هندی

 

 

 

28-سنگام........3000تومان..........(2DVD)

 

سنگام هندی

 

 

 

29-شهرجادو......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

30-ساییه من......3000تومان........(1DVD)

 

ساییه من هندی

 

 

 

31-اولاد.....3000تومان....(1DVD)

 

 

 

 

32-بابی......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

33-بیرق......3000تومان........(1DVD)

 

بیرق هندی دوبله

 

 

 

34-جانور{قدیمی}.......3000تومان........(1DVD)

 

جانور قدیمی هندی

 

 

 

35-قسم به خون......3000تومان........(1DVD)

 

قسم به خون هندی دوبله

 

 

 

36-من بدکاره نیستم......3000تومان........(1DVD)

 

من بدکاره نیستم هندی دوبله

 

 

 

37-شعله......3000تومان........(1DVD)

 

شعله هندی دوبله

 

 

 

 

 

38-دنیای یک زن......3000تومان........(1DVD)

 

دنیای یک زن هندی دوبله

 

 

 

 

 

39-نصیب......3000تومان........(1DVD)

 

نصیب هندی دوبله

 

 

 

 

 

40-گنگا.جمنا......3000تومان........(1DVD)

 

گنگا.جمنا هندی دوبله

 

 

 

 

 

41-راجا جانی......3000تومان........(1DVD)

 

راجا جانی هندی دوبله

 

 

 

 

 

42-جدال باسرنوشت......3000تومان........(1DVD)

 

جدال باسرنوشت هندی دوب

 

 

 

 

 

43-زندگی......3000تومان........(1DVD)

 

زندگی

 

 

 

 

 

44-روتی......3000تومان........(1DVD)

 

روتی هندی دوبله

 

 

 

 

 

45-رام وشام......3000تومان........(1DVD)

 

رام وشام هندی دوبله

 

 

 

 

 

46-دیوار......3000تومان........(1DVD)

 

دیوار هندی دوبله

 

 

 

 

 

47-سنیاسی......3000تومان........(1DVD)

 

سنیاسی هندی دوبله

 

 

 

 

 

48-جگنو......3000تومان........(1DVD)

 

جگنو هندی دوبله

 

 

 

49-گرفتار......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

 

 

50-نمک حلال......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

51-فرار......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

52-نان.لباس.خانه......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

53-لاوارث......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

54-مقدرکاسکندر........3000تومان..........(1DVD)

 

 

 

 

55-چوری چوری چوبکه چوبکه......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

56-عشق......3000تومان........(1DVD)

 

  

  

57-رام اوتر......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

58-گهی شادی گهی غم......3000تومان........(1DVD)

 

گهی شادی گهی غم

 

 

 

5۹-جانباز......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

 

۶۰-دیوانه ای مثل من نیست......3000تومان........(1DVD)

 

 

 

61-دووداس….شاهرخ خان.3000….(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

62-جوش….شاهرخ خان3000…(۱DVD)

 

 

 

 

64-جودگه مجرم.جیتندرا3000….(۱DVD)

 

 

 

 

 

 

65-وقت….شامی کاپور….3000…(۱DVD)

 

 

 

 

66-لکه سیاه.راجندراکمار3000..(۱DVD)

 

 

 67-دردسر عزب اوغلی (جیتندرا)…3000..(۱DVD)

 

 

 

68-دسیسه(آمیتا).…...3000.......(۱DVD)

 

 

67-دوبیگانه.نسخه دایویکس دوبله.(2۵۰۰تومان) 

 

دوبیگانه

 

 

 

۶۸-دنیای آپونسخه دایویکس دوبله.(2۵۰۰تومان)

 

دنیای آپو 

 

 

۷۰- خلیفه.نسخه دایویکس دوبله.(2۵۰۰تومان)

 

خلیفه

 

 

 

۷۱-عبورازرودخانه گنگ.نسخه دایویکس دوبله.(2۵۰۰تومان) 

 

عبورازرودخانه گنگ

 

 

 

۷۲-سورج ......3000تومان........(1DVD)

 

سورج 

 

74-سه نخاله فراری....3000تومان....(1DVD)


75-.10بالاتراز9......3000تومان........(1DVD)


76-آقاوخانم کلک.......3000تومان........(1DVD)


77-آقای سریع......3000تومان........(1DVD)78-آهسته آهسته........3000تومان........(1DVD)


79-آنخن........3000تومان........(1DVD)


80-عاشق شدی نترس......3000تومان........(1DVD)


81-آواره مجنون دیوانه......3000تومان........(1DVD)


82-ازنسل آفتاب......3000تومان........(1DVD)


83-باعشق ازدواج کن........3000تومان........(1DVD)


84-بازی......3000تومان........(1DVD)


85-باغبان.......3000تومان........(1DVD)


86-بانتی و بابلی......3000تومان........(1DVD)


87-به نگوپیرمرد........3000تومان........(1DVD)


88-بلک......3000تومان........(1DVD)


89-آ[رام آرام ........3000تومان........(1DVD)


90-دامینی .......3000تومان........(1DVD)


91-درمسیرآتش......3000تومان........(1DVD)


92-درمسیر خطر......3000تومان........(1DVD)


93- دارم عاشقت میشم ......3000تومان........(1DVD)


94-یدوانا ......3000تومان........(1DVD)


95-اجبار ......3000تومان........(1DVD)


96- یک ببر ......3000تومان........(1DVD)


97- اخطار ......3000تومان........(1DVD)


98-اکلاویا ......3000تومان........(1DVD)


99-انقلاب ......3000تومان........(1DVD)


100- اعتبار ......3000تومان........(1DVD)


101-فراموشی ......3000تومان........(1DVD)


102-گجینی ......3000تومان........(1DVD)


103- قهرمان واقعی ......3000تومان........(1DVD)


104- قطار چنای ......3000تومان........(1DVD)


105- گورو(آبشیک باچان......3000تومان........(1DVD)


106- هیجان زندگی ......3000تومان........(1DVD)


107- حاضر ......3000تومان........(1DVD)


108-هیرو ......3000تومان........(1DVD)


109-جانور(اکشی کمار)......3000تومان........(1DVD)


110-دوقلوها......3000تومان........(1DVD)


111-جیت ......3000تومان........(1DVD)


112- جلوه عشق ......3000تومان........(1DVD)


113-جن هو ......3000تومان........(1DVD)


114- کالاپاتهار ......3000تومان........(1DVD)


115-کال هونا هو ......3000تومان........(1DVD)


116- کلک درکلک ......3000تومان........(1DVD)


117- قسم ......3000تومان........(1DVD)


118-خاطرات بمبئی ......3000تومان........(1DVD)


119-خوشبختی تصادفی ......3000تومان........(1DVD)


120- خداگواه ......3000تومان........(1DVD)
 

واکسی

نوع مطلب : هندی دوبله نسخه DVD، 
برچسب ها : هندی قدیمی، هندی دوبله، هندی زبان اصلی، فیلم هندی قدیمی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 12 خرداد 1395


121- خوش آمدی ......3000تومان........(1DVD)


122- مابی نظیریم ......3000تومان........(1DVD)


123-ماخانواده ایم ......3000تومان........(1DVD)


124-من درغربت هستم ......3000تومان........(1DVD)


125-محبتها ......3000تومان........(1DVD)


126-محافظ ......3000تومان........(1DVD)


127-معجزه احساس......3000تومان........(1DVD)


128-موناقلدره ......3000تومان........(1DVD)


129-مسابقه زندگی ......3000تومان........(1DVD)


130-مستر ایندیا ......3000تومان........(1DVD)


131-با من ازدواج میکنی  ......3000تومان........(1DVD)


132-بیلو  ......3000تومان........(1DVD)


133-نترس 1 ......3000تومان........(1DVD)


134-نترس 2......3000تومان........(1DVD)


135-پدرعروس......3000تومان........(1DVD)137-قصه جاویدان عشق ......3000تومان........(1DVD)138-پیوند ......3000تومان........(1DVD)


139-قهرمانان شرورنیستند ......3000تومان.....(1DVD)


140-راه وبیراه ......3000تومان........(1DVD)


141-راجوپولدارمیشود ......3000تومان........(1DVD)


142-به خاطر تو ......3000تومان........(1DVD)


143-توومن اهل کجاییم ......3000تومان........(1DVD)


144-طعمه......3000تومان........(1DVD)


145-طوفان ......3000تومان........(1DVD)


146-ترش و شیرین ......3000تومان........(1DVD)


147- وطن مامردم ......3000تومان........(1DVD)


148-وظیفه شناس......3000تومان........(1DVD)


149- یقین ......3000تومان........(1DVD)


150-یک ویک میشه یازده ......3000تومان........(1DVD)


152-یووراج ......3000تومان........(1DVD)


153-آقای 420(اکشی کمار)......3000تومان........(1DVD)


154-زندگی روزبه روزه ......3000تومان........(1DVD)


155-وقت (آمیتاباچان)......3000تومان........(1DVD)


156-تلاش (امیرخان)......3000تومان........(1DVD)


157-شاهزاده عشق......3000تومان........(1DVD)


158-تاوان مرگ .......3000تومان........(1DVD)


159-تمنا ......3000تومان........(1DVD)


160-رام لکن ......3000تومان........(1DVD)


161-سرنوشت راجا......3000تومان........(1DVD)


162-شککاک......3000تومان........(1DVD)


163- طپش قلب ......3000تومان........(1DVD)


164-گلستان......3000تومان........(1DVD)


165- ستیز ......3000تومان........(1DVD)


166- راست یادروغ ......3000تومان........(1DVD)


167- شان ......3000تومان........(1DVD)


168-ریشتی (محبت) ......3000تومان........(1DVD)

169-ازنفرت تامحبت......3000تومان........(1DVD)

170-بامن ازدواج میکنی......3000تومان........(1DVD)

171-بادشاه......3000تومان........(1DVD)

172-باران......3000تومان........(1DVD)

174-افتخار......3000تومان........(1DVD)

175-غریبه.......3000تومان........(1DVD)

176-همسفر..........3000تومان..........(1DVD)

177-جوانی وبیقراری......3000تومان........(1DVD)

178-جودا اکبر......3000تومان........(1DVD)

179-جرم.............3000تومان.............(1DVD)

180-کارن و آرجون......3000تومان........(1DVD)

181-کهلونا......3000تومان..............(1DVD)

182-پسرسردار......3000تومان........(1DVD)

183-رئیس......3000تومان........(1DVD)

184-رام جانه......3000تومان........(1DVD)

185-ترس......3000تومان........(1DVD)

186-ظاهر زارا......3000تومان........(1DVD)

187-آخرحماقت......3000تومان..............(1DVD)

188-آرمان......3000تومان..............(1DVD)

192-برادربی نظیر......3000تومان..............(1DVD)


194-بازگشت سینگهام......3000تومان..............(1DVD)

195-به دنبال داماد......3000تومان..............(1DVD)

196-دزدهاهمیشه بدنیستند......3000تومان..............(1DVD)

199-غلام مصطفی......3000تومان..............(1DVD)

200-منودست کم نگیر......3000تومان..............(1DVD)


201-سوگند......3000تومان..............(1DVD)


202-خوش آمدید2......3000تومان...........(1DVD)


 

لطفا برای خرید بوسیله   

تلفن بنده رامطلع سازید 

((((لطفا پیامک نزنید)))) 

تلفن

09304352919

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
***********************


نوع مطلب : هندی دوبله نسخه DVD، 
برچسب ها : فیلم هندی قدیمی، هندی زبان اصلی، هندی دوبله، هندی قدیمی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه