تبلیغات
خانه فیلم ایرانی هندی09304352919 - مطالب ابر فیلم هندی
 
خانه فیلم ایرانی هندی09304352919
دانلودوفروش فیلمهای هندی وایرانی قدیمی09304352919
چهارشنبه 12 خرداد 1395


 

 

 

فیلمهای هندی قدیمی دوبله

سینمای کلاسیک هند 

فیلمهای هندی ذیل همه دوبله فارسی 

وباموزیک ویدیو میباشد

همه فیلمها نسخه DVDمیباشد 

وقیمت هرفیلم رویDVD معمولی(۴گیگ)

سه هزار تومان نیز میباشد 

وسفارش کمترازپنج فیلم پذیرفته نمیشود 

لطفا جهت خرید ودادن شفارش با شماره 

 تلفن 09304352919تماس 

حاصل نمایید 

وخرید بالای 10فیلم ازفیلمهای ذیل یک

فیلم به انتخاب خودتان از ما هدیه بگیرید

 

 213-یک+دومیشودچهار..3000تومان...(1DVD)


214-جاگو......3000تومان..............(1DVD)

215-دور......3000تومان..............(1DVD)

216-آزار......3000تومان..............(1DVD)

217-ارواح سرگردان...3000تومان....(1DVD)

218-انفجار 3......3000تومان..............(1DVD)

219-اوه خدای من..3000تومان.....(1DVD)

220-این خونه دیگه جانداره 2..3000تومان..(1DVD)

221-ایندراجیت(غیرت)..3000تومان....(1DVD)

222-بادیگارد......3000تومان........(1DVD)

223-بروراهتوبرو......3000تومان........(1DVD)

224-تبعیض......3000تومان........(1DVD)

225-حاضر......3000تومان........(1DVD)

226-حماسه باگات سینگ..3000تومان..(1DVD)

227-خشم ......3000تومان........(1DVD)

228-دختری چون فرشته ..3000تومان..(1DVD)

229-درخواست ......3000تومان........(1DVD)

230-دل ترا عاشق ..3000تومان...(1DVD)

231-دل من برای تو..3000تومان...(1DVD)

232-رامجی به خارج میرود..3000تومان..(1DVD)

234-رنگ شادی ......3000تومان........(1DVD)

235-ساتیا  ......3000تومان........(1DVD)

236-ستاره های شانس..3000تومان.(1DVD)

327-شاهدا ......3000تومان...........(1DVD)

328-طپش قلب ......3000تومان.......(1DVD)

329-عاشق خاموش ....3000تومان.....(1DVD)

330-عشف امروزی..3000تومان...(1DVD)

331-عشق خطرناک...3000تومان..(1DVD)

332-علاالدین ....3000تومان....(1DVD)

333-عملیات دروازه چین ...3000تومان...(1DVD)

334-غارت ......3000تومان....(1DVD)

335-فیزا ......3000تومان..........(1DVD)

336- مقصر ......3000تومان..........(1DVD)

337- ناجی ......3000تومان..............(1DVD)

338-هواپیماربایی ...3000تومان....(1DVD)

339- ویر......3000تومان..............(1DVD)

340-پسران بد......3000تومان........(1DVD)

341-چهاردیوانه......3000تومان......(1DVD)

342-یواش یواش بگو......3000تومان...(1DVD)

343-یکشنبه ......3000تومان........(1DVD)

344-اسم من خان......3000تومان........(1DVD)

345-امانات......3000تومان........(1DVD)

346-آرزو......3000تومان........(1DVD)

347-آوارگی......3000تومان........(1DVD)

348-بازی......3000تومان........(1DVD)

350-بیتا......3000تومان........(1DVD)

351-جان من......3000تومان........(1DVD)

352-جانور......3000تومان........(1DVD)


354-دلهای هندوستانی......3000تومان........(1DVD)

355-دوبیگانه......3000تومان........(1DVD)

356-دیدار......3000تومان........(1DVD)

357-زیددی......3000تومان........(1DVD)

358-عزت دار......3000تومان........(1DVD)

359-عشق......3000تومان........(1DVD)

360-قطارکلکته......3000تومان........(1DVD)

361-محبوب......3000تومان........(1DVD)

362-محبوبا......3000تومان........(1DVD)

363-میلی......3000تومان........(1DVD)

364-هرچی دارم مال تو......3000تومان........(1DVD)

365-پاپ کا آنت......3000تومان........(1DVD)


366-سلام عشق......3000تومان........(1DVD)

367-من دلم رابه تودادم.3000تومان.(1DVD)

368-مشعل ......3000تومان........(1DVD)

369-آرجون پاندیت....3000تومان....(1DVD)

370-ارثیه شوم....3000تومان....(1DVD)


372-آسمان هفتم......3000تومان....(1DVD)

373-آشیانه......3000تومان.....(1DVD)

374-بادل.....3000تومان......(1DVD)

375-به دل بگوچکارکنه......3000تومان....(1DVD)

376-بی تاب......3000تومان....(1DVD)

377-پالای خان.......3000تومان.....(1DVD)

378-پلید........3000تومان.......(1DVD)

379-دخترمهاراجه......3000تومان.....(1DVD)

380-فنا......3000تومان......(1DVD)

381-کهی لونا......3000تومان........(1DVD)
نوع مطلب : هندی دوبله نسخه DVD، 
برچسب ها : هندی قدیمی، هندی دوبله، هندی زبان اصلی، فیلم هندی قدیمی، فیلم، هندی، فیلم هندی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 16 تیر 1394


374-آگ کا گولا...3000...1DVD

375-عاشقی 2...3000...1DVD

376-افسانا پیارکا...3000...1DVD

377-اگنی پت...3000...1DVD

378-اگنی چاکرا..3000...1DVD

379-اگتیون جکسون...3000...1DVD


380-اندازاپنا اپنا..3000...1DVD

381-آزار....3000...1DVD


382-بدمعاش....3000...1DVD


383-بنگ بنگ......3000...1DVD

384-بازیگر........3000...1DVD

385-چاماتکار......3000...1DVD

386-چرخش....3000...1DVD


387-داداش باجرنگی....3000...1DVD


380-دنسر(رقص)...3000...1DVD


381-دی-دیی(روزدی)......3000...1DVD


382-دیوانامین دیوانا...3000...1DVD

383-دیداریار....3000...1DVD

384-دل آشناست....3000...1DVD


385-دووتا....3000...1DVD

386-دل واله دولهانیا...3000...1DVD

387-دیویا شکتی..3000...1DVD

388-دیوانا (راج کاپور)....3000...1DVD

389-دوست...3000...1DVD

390-دوستت دارم.....3000...1DVD

391-دشمن....3000...1DVD

392-صاجن.....3000...1DVD

393-اعتراض.....3000...1DVD

394-این دلدادگی......3000...1DVD

395-انسانیت......3000...1DVD

396-گادار........3000........1DVD

397-قاعده قانون......3000...1DVD

398-قسم وعده......3000...1DVD

399-قدرت........3000...1DVD

400-خدایا توچقدر بزرگی..3000...1DVD

401-کیون کی......3000...1DVD


402-زشت و زیبا........3000........1DVD

403-پایان شادی....3000...1DVD


404-حنا.........3000...1DVD


405-هوم آپکی......3000...1DVD

406- آی.....3000...1DVD


407-جباربازمیگردد.......3000...1DVD

408-جوانی زنده باد.......3000...1DVD


409-جو جتا هوحی سکندر....3000....1DVD

410-جرم........3000........1DVD

411-کابلا.....3000........1DVD

412-کبهی ها کبهی نا..3000...1DVD

413-کم بخت عشق.....3000...1DVD


414-کاراما یوگی.....3000...1DVD


415-کهل نایاک.......3000...1DVD

416-کریش.....3000...1DVD

417-کونواریا.......3000...1DVD

418-کیون کا.......3000...1DVD

419-لال پادشاه.......3000...1DVD

420-لاندون درمس.......3000...1DVD


421-لوتر.......3000...1DVD

422-لاو......3000...1DVD

423-مین بالوان....3000...1DVD

424-من انتقام میگیرم......3000...1DVD


425-مراهمسفر....3000...1DVD


426-مراحضور....3000...1DVD


427-مری آن.....3000...1DVD


428-میرا فیسلا.......3000...1DVD


429-ناچ گویندا ناچ........3000...1DVD


430-نیش چیا......3000...1DVD


431-ام شانتی ام.......3000...1DVD

432-اولاد.......3000...1DVD

433-گلهای سنگ....3000...1DVD

434-پهلا پهلا پیار.......3000...1DVD

435-پیکو......3000...1DVD

436-پیارکارکه دهکو.......3000...1DVD


437-راجا جی.......3000...1DVD


438-رام بلرام.......3000...1DVD


439-ظاهرملکه باطن سلطان دزدها.3000..1DVD


440-ساواریا.....3000...1DVD


441-سای نیک.....3000...1DVD


442-سال نومبارک.....3000...1DVD

443-صنم بی وفا......3000...1DVD

444-سنگ دل صنم......3000...1DVD

445-ساتیام شیوام سوندرام..3000..1DVD

446-قدرت......3000...1DVD

447-شانکارا......3000...1DVD

448-شکاری.....3000...1DVD

449-سینقام رتورنس...3000...1DVD


450-سوداگر.....3000...1DVD


451-سوگند.......3000...1DVD


452-طاقت وار......3000...1DVD


453-خشم.......3000...1DVD


454-تودزدی من پلیس......3000...1DVD


455-وقت با ماست.......3000...1DVD

456-یادون قسم.......3000...1DVD

457-زخم وکاحساب......3000...1DVD

458-زید.......3000...1DVD

459-زیددی.......3000...1DVD

460-رویای یک بازرگان....3000...1DVD

461-ما (درمندرا)......3000...1DVD

462-نصیب (گویندا).....3000...1DVD

463-سوهنی مهی وال..3000..1DVD


464-بیبی.......3000...1DVD

465-بله رئیس.......3000...1DVD

466-برداشت.......3000...1DVD

467-بی وفایی.......3000...1DVD

468-چوبکه چوبکه.......3000...1DVD

469-دلباخته.......3000...1DVD

470-فرزندشایسته.......3000...1DVD

471-گهایل.......3000...1DVD

472-عشق.......3000...1DVD

473-کاهین پیارناهوجایه.......3000...1DVD


474-منوبازی بده.......3000...1DVD

475-ناگ مراساتی.......3000...1DVD


476-سرگم.......3000...1DVD

477-سورج.......3000...1DVD

478-وهیبهایاناک.......3000...1DVD


479-دل زخمی.......3000...1DVD


480-چهاردل چهارراه.......3000...1DVD

481-عشق دیوانه است.......3000...1DVD

482-مسحور.......3000...1DVD

483-آتش و باران.......3000.......1DVD


484-دل توپاگل هه.......3000.......1DVD


485-دزدکی ویواشکی.......3000....1DVD


486-درمعرض دید.......3000.......1DVD


487-دولت کی جنگ.......3000.......1DVD


488-جاب تاکه هایی جان.......3000.......1DVD


489-نادان.......3000............1DVD


490-پوکار (پاسخ).....آنیل کاپور..3000..1DVD


491-صاحب.......3000.......1DVD


492-ساتیا.......3000.......1DVD


493-تبریک میگویم.......3000.......1DVD


494-ویراثت.......3000.......1DVD


495-یه راسته هاین پیارکه..3000...1DVD


496-برای عاشق شدن...3000...1DVD


497-هاتیا...اکشی کمار..3000..1DVD


لطفا برای خرید بوسیله    

تلفن بنده رامطلع سازید

((((لطفا پیامک نزنید)))) 

تلفن 

09304352919 

  در صورت خریدو داشتن هر گونه سوال  مهم فقط تماس بگیرید از دادن پیامک جدا خودداری کنید جواب داده نمیشود (ساعات تماس از۱۰صبح الی۲۳) 
برای خرید  فقط با شماره  ۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹داخل سایت تماس بگیرید (البته زمانی سفارش  بدهید که همان روزیا نهایتا فردای انروزامکان واریز دارید چون لیست سفارش  یک روز بیشتر نگاه داشته نمیشود و در صورت واریزنشدن لغو میشود) از دادن  پیامک جدا خودداری شود که جواب داده نمیشود در ضمن  حداقل ارسال فیلم 5 عدد میباشد و کمتر از 5 فیلم ارسال نمیشود به هیچ عنوان و نکته بعدی اینکه سفارشات که تحویل پست داده شدکدپیگیری مرسوله توسط مدیرسایت به شماره تماس تون ارسال میشود 


نوع مطلب : هندی زبان اصلی نسخه DVD، 
برچسب ها : هندی زبان اصلی، هندی قدیبمی، هندی، فیلم هندی، فیلم قدیمی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه